Н А К А З

25.01.2021 № ______

Про призначення відповідальної особи за формування пакету реєстраційних документів на ЗНО – 2021 випускників школи у 2021 році

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України№ 945 від 09 липня 2019 року про «Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» та № 1210 від 30 вересня 2020 року «Про підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти відповідно до Календарного плану підготовки та проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти,з метою якісного оформлення та відправлення до регіонального центру якості освіти комплекту реєстраційних документів випускників старшої школи навчального закладу

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною за формування пакету реєстраційних документів на ЗНО-2021 випускників старшої школи заступника директора з навчально-виховної роботи Борисовець Н.Т.

2. Відповідальній особі за формування комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи для участі у ЗНО - 2021, заступнику директора з НВР Борисовець Н.Т.:

2.1. Ознайомитися та чітко дотримуватись матеріалів ЛРЦОЯО щодо проведення реєстрації для участі у ЗНО 2021 р.

2.2. Постійно надавати консультаційну та технічну допомогу учням, які проходитимуть у 2021 році державну підсумкову атестацію з української мови, математики, історії України у формі ЗНО та братимуть участь у ЗНО з інших навчальних предметів.

2.3. У відведений для реєстрації період сформувати та надіслати до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти: - реєстраційні документи випускників 2021 р. - список осіб, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО.

2.5. Вручити випускникам поточного року індивідуальні конверти із Сертифікатами ЗНО під підпис.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи В.А. Степанча

З наказом ознайомлена Н.Т.Борисовець

Наказ

про підсумки виховної роботи

Блажівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

за І семестр 2020-2021 н. р.

Виховання учнів в сучасній школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації.

У І семестрі 2020-2021 навчального року виховна робота в Блажівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів була спрямована на виконання основних положень законів України, що стосується навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Педагогічний колектив школи працював над проблемою«Використання інноваційних технологій виховного процесу, як умови розвитку конкурентоспроможної особистості». Основні завдання виховної діяльності закладу визначені: Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, указами Президента України 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, реалізації районної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю, Чинним на сьогоднішній день залишається документ «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОН України від 31.10.11 р. № 1243)», який визначає ціннісні орієнтири виховного процесу.

У становленні системи виховної роботи важлива роль відводиться методичній роботі, в якій значну роль відіграють класні керівники. Методичне об’єднання класних керівників працювало над науково-методичною проблемною темою: Використання інноваційних технологій виховного процесу як умови розвитку творчої особистості з постійною проблемою самореалізації». В рамках даного напрямку роботи в школі протягом І семестру проведено два засідання методичних об’єднань класних керівників на яких розглянуто питання визначення основного напрямку методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік.

Протягом І семестру були проведені спортивні змагання та виховні заходи сплановані у відповідності до наступних ключових ліній:

§ Національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

§ Формування здорового способу життя;

§ Вересень – Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

§ Жовтень – Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю;

§ Листопад – Ціннісне ставлення особистості до праці;

§ Грудень – Ціннісне ставлення особистості до себе:

Свято першого дзвоника (ЗДВР Коханевич І. В.), «Козацькі забави» (вчителі фізкультури Маринич А. П., Мисюкевич Т. Т., Кибукевич Ю. І.), вітання до дня вчителя (ЗДВР Коханевич І. В.), конкурс малюнків «Люби і знай свій рідний край» (вчителі образотворчого мистецтва), святковий виступ до Дня українського козацтва «Покрова – мати козацька» (класний керівник 6-Б класу), виховний захід з елементами тренінгу «Зупинимо боулінг разом» (класний керівник Коханевич Л. Ф.), інтелектуальний ранок «Подорож до країнами закону» (класний керівник 4-А класу Степанча Н. І.), літературні посиденьки (класний керівник 7 класу Колодич О. С.), виховна година «Велич України в її соборності» (класний керівник 8-А класу Рябущиць С. Д.), свято казки (класний керівник 3-Б Харкевич Р. М.), «Посвята в першокласники» (класні керівники 1-А та 1-Б класів Кулакевич Л. П., Колодич А. Г.), виховний захід «Я люблю свою Україну» (класний керівник 3-А класу Кибукевич О. С.), «Біологічні вечорниці» (класний керівник 6-Б класу Колоди А. Г.).

У школі активно реалізується районна комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю, виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації «Про затвердження заходів із реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» від 23.05.2016 № 300.

В школі систематично працює Рада профілактики правопорушень, до складу якої входять, вчителі, учні, адміністрація школи, представники батьківської громадськості та правоохоронних органів. Заступник директора з виховної роботи психолог постійно проводять вивчення соціального стану учнів, особлива увага приділяється роботі з сім’ями, що опинилися в важких життєвих умовах, соціально незахищеним категоріям учнів, учням схильним до правопорушень, дітям-сиротам. З ними систематично проводиться індивідуальна робота з метою надання необхідної допомоги.

Важливою ланкою життя учнівського колективу є учнівське самоврядування, де діють різнопрофільні комісії («Знання», санітарії та гігієни, спортивно-масової роботи, по озелененню школи, дисципліни і порядку, комісія організації довкілля та господарсько-трудова комісія).

Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи школи. Серед форм роботи проводяться онлайн батьківські збори, години спілкування, індивідуальні бесіди та консультації.

В школі систематично діє сайт школи на якому розміщується інформація про роботу школи та заходи які проводяться на базі школи.

Рекомендовано:

1. Класним керівникам:

1.1. Протягом року продовжити роботу по організації виховного процесу.

1.2. Систематично підтримувати тісний зв’язок з родинами учнів які схильні до правопорушень, залучати батьків до участі в роботі.

1.3. Вдосконалити систему роботи з учнями та батьками, знаходити нові, цікаві форми співпраці.

2. Протягом року керівникам гуртків будувати свою роботу на основі результатів діагностики інтересів та запитів вихованців, залучати талановитих дітей до участі у різноманітних заходах, конкурсах, турнірах, змаганнях.

3. Педагогу-організатору активізувати роботу учнівського самоврядування.

4. Заступнику директора з виховної роботи Коханевич І. В.:

4.1. Активно залучати до роботи гуртків учнів з девіантною поведінкою.

4.2. Спланувати виховну роботу школи на ІІ семестр 2020-2021 н. р. за новою програмою «Національного виховання в закладах освіти Рівненщинини на 2020-2025 роки» схвалену на вченій раді РОІППО від 25.09.2020 протокол №5.

Наказ

про стан відвідування учнями школи

Блажівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Згідно річного плану роботи Блажівської ЗОШ І-ІІІ ступенів заступником директора з виховної роботи Коханевич І. В. було перевірено та проаналізовано стан відвідування учнями школи протягом І семестру 2020-2021 н. р.

№ п/п Клас К-сь учнів Класний керівник Загальний відсоток відвідування Кількість пропусків З них по хворобі Без поважних причин
1. 1-А 18 Кулакевич Л. П. 100 % - - -
2. 1-Б 17 Колодич А. Г. 99 % 14 13 -
3. 2-А 17 Борисовець Г. А. 98 % 24 18 -
4. 2-Б 17 Кулакевич І. А. 99 % 4 4 -
5. 3-А 18 Кибукевич О. С. 95 % 83 81 2
6. 3-Б 18 Харкевич Р. М. 99 % 5 3 -
7. 4-А 16 Степанча Н. І. 99 % 13 13 -
8. 4-Б 16 Чернуха О. П. 96 % 53 37 -
9. 5-А 17 Кибукевич С. О. 95 % 73 27 -
10. 5-Б 16 Борисовець Т. Г. 94 % 83 55 7
11. 6-А 18 Коханевич Л. Ф. 93 % 105 82 -
12. 6-Б 18 Колодич Г. А. 93 % 114 51 -
13. 7 20 Колодич О. С. 89 % 181 138 -
14. 8-А 17 Рябущиць С. Д. 94 % 88 47 -
15. 8-Б 16 Вежичанін Н. С. 94 % 86 80 -
16. 9-А 16 Кибукевич Ю. І. 90 % 129 65 -
17. 9-Б 15 Мисюкевич Т. Т. 88 % 150 101 -
18. 10 24 Маринич А. П. 86 % 288 148 -
19. 11 16 Колодич М. С. 88 % 163 109 -
Разом: 330 Загальний відсоток: 98 % 1656 1020 9

Наказ

про підсумки гурткової роботи

у Блажівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2020-2021 н. р.

Позашкільна освіта і позакласна робота є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту». Вона спрямована на розвиток здібностей та обдарувань учнів, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів, є дієвим засобом виховання.

Позашкільне і позакласне навчання та виховання, яке є важливою умовою формування всебічно розвиненої людини, виховання моральності, національної свідомості, одержання додаткових знань, умінь і навичок, розглядається сьогодні як важливий фактор найповнішого розкриття здібностей особистості та розв’язання її різноманітних освітніх проблем, забезпечення пріоритетів загальнолюдських цінностей, створення цілісної системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдарувань для формування нової творчої особистості.

Заступником директора з виховної роботи Коханевич Іриною Вікторівною було проаналізовано охопленість учнів школи позакласною та позашкільною роботою та результативність роботи гуртків, в ході аналізу виявлено, що:

1. На базі школи працює 7 гуртків:

- «Бісерного рукоділля» - 15 учнів (кер. Коханевич І. В.)

- Виготовлення іграшок та сувенірів – 15 учнів (кер. Мисюкевич Т. Т.)

- «Школа успіху» – 15 учнів (кер. Кибукевич А. В.)

- Спортивний (баскетбол) – 18 учнів (кер. Борисовець Б. І.)

- Спортивний (волейбол) – 18 учнів (кер. Маринич А. П.)

- Сучасний танець – 20 учнів (кер. Борисовець Т. Г.)

- Хореографічний – 20 учнів (кер. Борисовець Т. Г.)

2. Гуртки працюють за напрямками:

- Художньо-естетичний (3 гуртки)

- Науково-технічний (1 гурток)

- Фізкультурно-спортивний (2 гуртки)

- Інші (1 гурток)

3. Гурковою роботою в школі охоплено 43% (141) учнів. В гуртках займаються учні 3-11 класів.

4. Результативність гурткової роботи:

У зв’язку з карнтинними обмеженнями участь гуртківців у районних та обласник конкурсах значно знизилась.

Рекомендовано:

1. Керівникам гуртків та спортивних секцій активізувати роботу з учнями для покращення результативності.

Кiлькiсть переглядiв: 87

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.