Увага!!! Увага!!!

Національний конкурс творчих робіт (есе) «Шлях становлення української державності»

Інститут політико-правових та релігійних досліджень до Дня Незалежності України проводить Національний конкурс творчих робіт (есе)

«Шлях становлення української державності»

Національний конкурс творчих робіт (есе) «Шлях становлення української державності» до Дня Незалежності України проводиться Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

Метою Конкурсує підтримка обдарованої молоді; підвищення рівня обізнаності молоді про історію становлення України, як незалежної європейської держави, створення умов для творчого зростання обдарованої молоді.

Пріоритетні напрямки Конкурсу:

- історія становлення України;

- європейська ідентичність України;

- економічна незалежність;

- міжнародна політика країни;

- соціальна політика країни;

- культура;

- церква;

- інша тематика, виходячи з пріоритетних напрямків.

До участі у Конкурсі запрошуються: учні, члени Малої академії наук України, студенти заклади вищої освіти, аспіранти закладів вищої освіти та наукових установ України.

Конкурс проходить з 08.04.2019 по 24.08.2019.Прийом конкурсних робіт забезпечується з 08.04.2019 по 31.07.2019.Оцінювання конкурсних робіт експертною радою - до 20.08.2019.Оголошення переможців – 23 серпня 2019 року.

Конкурсні роботи разом з заявкою направляються на е-адресу Інституту політико-правових та релігійних досліджень (e-mail:institute2014@ukr.net), вказавши у темі повідомлення «На Конкурс».

Додаткова інформація:www.facebook.com/institute2015Оргкомітет:Герасименко Олександр Олександрович, організаторinstitute2014@ukr.net

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний конкурс творчих робіт«Шлях становлення української державності»до Дня Незалежності України

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національний конкурс творчих робіт (есе) «Шлях становлення української державності» до Дня Незалежності України (далі – Конкурс) проводиться Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Печерському районному відділі державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

1.2. До участі в організації Конкурсу можуть залучатися партнери (органи державної влади, громадські організації, приватні компанії, заклади вищої освіти) на підставі рішення голови Організаційного комітету.

1.3. Метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді; підвищення рівня обізнаності молоді про історію становлення України, як незалежної європейської держави, створення умов для творчого зростання обдарованої молоді.

1.4. Пріоритетні напрямки Конкурсу:

- історія становлення України;

- європейська ідентичність України;

- економічна незалежність;

- міжнародна політика країни;

- соціальна політика країни;

- культура;

- церква;

- інша тематика, виходячи з пріоритетних напрямків.

1.5. До участі у Конкурсі запрошуються учні, члени Малої академії наук України, студенти заклади вищої освіти, аспіранти закладів вищої освіти та наукових установ України.

1.6. Конкурс проходитьз 08 квітня 2019 року по 24 серпня 2019 року.

1.7. Основні етапи Конкурсу:

Прийом конкурсних робіт забезпечуєтьсяз08 квітня 2019 року по 31 липня 2019 року.

Оцінювання конкурсних робіт експертною радою -до20 серпня 2019 року.

Оголошення переможців-23 серпня 2019 року.

2. Організація та проведення КОНКУРСу

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується Президентом Інституту політико-правових та релігійних досліджень за поданням заінтересованих органів.

2.2. До Організаційного комітету можуть входити: Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень, представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, заклади вищої освіти, громадських організацій, засобів масової інформації та інші заінтересовані особи.

2.3. Організаційний комітет забезпечує організаційний, методичний та інший супровід Конкурсу.

2.4. Організаційний комітет може покласти адміністрування Конкурсу на третю особу.

2.5. Участь у роботі Організаційного комітету та експертної ради Конкурсу здійснюється на громадських засадах.

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯКОНКУРСНИХРОБІТ

3.1. На Конкурс подаються індивідуально підготовлені конкурсні роботи, пов’язані з загальною тематикою Конкурсу.

3.2. Електрона версія конкурсної роботи повинна мати назву «прізвище та ім’я, назву ЗВО/наукової установи» державною мовою (наприклад, Петренко_Петро_НАН).

3.3. Конкурсні роботи повинні бути виконані на актуальну тему.

Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання, і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми.

До участі в Конкурсі допускаються роботи у друкованому варіанті обсягом не більше двох аркушів формату А4 у форматі Microsoft Office Word, шрифт і розмір літер всіх частин есе – Times New Roman, 14 nm., міжрядковий інтервал – 1,5; поля сторінок: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., ліве– 2,5 см., праве – 1,5 см.; нумерація сторінок – у верхньому правому куті.

Творча робота передбачає наявність титульної сторінки, на якій відображається інформація про автора. Загальна нумерація сторінок починається з наступної сторінки. Есе повинно бути написано українською мовою. Роботи не можуть порушувати авторські та будь-які інші законні права будь-яких фізичних осіб чи господарюючих суб’єктів.

3.4. Конкурсні роботи разом з заявкою (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, назви конкурсної роботи, повне найменування навчального закладу (наукової установи), тазгодою назбіртаобробку персональнихданих), направляються на е-адресу Інституту політико-правових та релігійних досліджень (e-mail:institute2014@ukr.net), вказавши у темі повідомлення «На Конкурс».

3.5. Про прийняття роботи на Конкурс її автор повідомляється електронною поштою.

Конкурсні Роботи, надіслані на Конкурс із порушенням вимог цього Положення не розглядаються.

Кожен учасник може подати не більше 1 конкурсної роботи.

3.6. При поданні конкурсної роботи конкурсанти погоджуються на обробку відповідної інформації, в тому числі персональних даних, визнають результати Конкурсу.

3.7. Листування з авторами не ведеться, конкурсні роботи не рецензуються, та не повертаються.

4. ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

4.1. Оцінювання конкурсних робіт здійснюють члени Експертної ради.

4.2. До Експертної ради можуть входити: науково-педагогічні працівники, представники Інституту політико-правових та релігійних досліджень, представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, та інші особи.

4.3. Головою Експертної ради є Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень, за посадою.

4.4. Персональний склад Експертної ради затверджується Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень за поданням заінтересованих органів.

4.5. Для оцінювання конкурсних робіт встановлюються наступні критерії: актуальність; відповідність назви конкурсної роботи її суті; оригінальність викладених думок та креативність.

4.6. При оцінювання конкурсної роботи членом Експертної ради максимальна оцінка складає 5 балів.

4.7. На підставі отриманих оцінок членів Експертної ради, організаційний комітет Конкурсу створює рейтинг (рейтинговий показник).

4.8. На підставі рейтингового показника встановлюються переможці, які нагороджуються дипломами 1, 2, 3 ступенів.

4.9. Дипломи підписуються Президентом Інституту політико-правових та релігійних досліджень.

4.10. Учасникам конкурсу видається сертифікат участі у конкурсі.

4.11. Дипломи переможців та сертифікати участі у конкурсі видаються в електронному вигляді.

4.12. За рішенням Організаційного комітету кращі роботи будуть видані в електронному виданні.

4.13. Результати Конкурсу остаточні та не підлягають оскарженню.

4.14. Результати Конкурсу публікуються на офіційній веб-сторінці Інституту політико-правових та релігійних досліджень (www.facebook.com/institute2015).

Президент

Інституту політико-правових та релігійних досліджень

Олександр ОлександровичГЕРАСИМЕНКО

Кiлькiсть переглядiв: 145

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.